Hardware advies nodig? Neem contact met ons op via 📞 +31 76 52 45 330

KENNISGEVING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

Oktober 2019

Deze kennisgeving inzake gegevensbescherming is van toepassing op de verwerking door Eutronix SA, Avenue Zénobe Gramme 29, B-1300 Waver (“Eutronix“) van persoonsgegevens met betrekking tot haar handelspartners, zoals klanten, leveranciers of dienstverleners. Handelspartners worden verzocht om deze kennisgeving over te brengen aan de natuurlijke personen die voor of voor rekening van hun vennootschap werken en wier persoonsgegevens door Eutronix verwerkt zou kunnen worden (“betrokken personen“).

In de context van de relatie met haar handelspartners kan Eutronix beperkte persoonsgegevens verzamelen, zoals voornaam, familienaam en zakelijke contactgegevens, met als doel:

Eutronix bewaart de persoonsgegevens van haar handelspartners voor de duur van de handelsrelatie en waar vereist voor een bijkomende periode van 10 jaar.

Onder de voorwaarden bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben betrokken personen het recht om toegang tot, verbetering, schrapping en beperking van (de verwerking van) hun persoonsgegevens te vragen, en om hun persoonsgegevens te ontvangen om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te kunnen doorgeven. Daarnaast kunnen betrokken personen zich ook verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

Om deze rechten uit te oefenen, gelieve contact op te nemen met Eutronix via e-mail aan marketing@eutronix.eu. Bij deze aanvraag moet een identiteitsbewijs gevoegd worden.

Als u het privacybeleid en/of de AVG-verklaringen van onze serviceproviders wilt raadplegen, laat het ons weten en wij kunnen deze voor u beschikbaar stellen.

Tenslotte hebben betrokken personen ook het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). Houd er rekening mee dat sinds de inwerkingtreding van de AVG in mei 2018 geen klachten zijn ingediend tegen Eutronix.